Company Blog

Live преводи за конференция организирана по проект на испанската фондация FIIAPP
Posted on February 26, 2010 at 16:19 (GMT +00:00)

[photo=1 right 300x500]Преводачи от Овърхерц подкрепиха екипа на испанската фондация FIIAPP при провеждането на конференцията „Публично-частните партньорства – предизвикателства и възможности за бълга...

Read more

Нов уебсайт на Elidoors
Posted on December 28, 2009 at 17:15 (GMT +00:00)

[photo=4 left 150x300]ЕЛИ-91 ЕООД е основана през 2000г. в град Бургас с приоритетна дейност търговия. Фирмата се занимава с внос и търговия на едро и дребно на метални, ПВЦ и екстериорни (външни) инт...

Read more

Новият сайт на burgasmuseums.bg е активиран
Posted on November 10, 2009 at 17:03 (GMT +00:00)

[photo=3 left 150x300]Регионалният исторически музей в Бургас е най-големият музей в Югоизточна България. Той е създаден през 1912 г. като частен музей към Бургаското археологическо дружество „Дебелт”...

Read more

Уебсайтът на oditing-eood.com е вече онлайн
Posted on June 11, 2009 at 16:50 (GMT +00:00)

[photo=2 left 150x300]ОДИТИНГ ЕООД предлага на своите клиенти професионални услуги в следните направления: Независим финансов одит на годишни финансови отчети и изготвяне на одиторски доклади съгласно...

Read more